Privacybeleid Krasloten Online

Krasloten Online respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen. Deze informatie wordt door Krasloten Online niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Krasloten Online kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Krasloten Online worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Krasloten Online. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Krasloten Online is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Krasloten Online, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Krasloten Online is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

Krasloten Online verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem.

Aanbieders

Wat zijn krasloten?

Een kraslot is een lot waarbij u direct na aankoop van het lot kunt zien of u een prijs heeft gewonnen door de kraslaag eraf te krassen met een sleutel of een muntstuk. Onder deze laag staat de prijs gedrukt die op het lot valt. U hoeft dus niet te wachten tot de trekking voordat u kunt zien of u een prijs heeft gewonnen.

Online krasloten werken op dezelfde manier, behalve dat het wegkrassen van de kraslaag digitaal gebeurt. Ook zijn er de te winnen geldprijzen hoger omdat er bespaard wordt op de kosten.

Linkpartners